Destination Kalmar AB

Ledmöter valda från 15-01-01 tom bolagsstämman 2019 Revisorer och auktoriserade revisorer valda från bolagsstämman 2015 tom bolagsstämman 2019. Ombud valda 2015-01-01 -- 2018-12-31

Mandatperiod 2015-01-01 - 2019-05-01

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga