Heltidsengagerade politiker


Mandatperiod 2014-10-20 - 2018-10-19

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga