Detaljinformation om Nilsson, Jan G  (up)

Titel: Stadsingenjör
Hemadress:
Bättre Tiders gränd 21
393 59  Kalmar
Telefon bostad: 0480-874 26
Telefon arbete: 0480-45 03 40
Telefon mobil: 070-510 01 38
E-post 1: jan.g.nilsson@kalmar.se
Valkrets: Ej angiven
jan_g_nilsson.jpg