Detaljinformation om Artebrant, Kennert  (up)

Hemadress:
Gamla vägen 46
388 40  Trekanten
Telefon bostad: 0480-502 61
Telefon mobil: 070-686 59 68
Valkrets: Ej angiven