Detaljinformation om Wahlmino, Lotta  (L)

Hemadress:
Öhnellsgatan 10
392 30  Kalmar
E-post 1: lotta.wahlmino@live.se
Valkrets: Ej angiven