Detaljinformation om Häggfors, Göran  (M)

Hemadress:
Stensövägen 31
392 47  Kalmar
Telefon bostad: 0480-201 26
Telefon mobil: 070-433 82 99
E-post 1: goran.haggfors@kalmar.se
Valkrets: Ej angiven