Detaljinformation om Johansson, Doris  (S)

Hemadress:
Kungsgårdsvägen 17 A
392 37  Kalmar
Telefon mobil: 073-4046844
E-post 1: doris.johansson1@gmail.com
Valkrets: Ej angiven