Detaljinformation om Wallergård, Rolf  (M)

Hemadress:
Vallergården, Elverslösavägen 30
395 90  Kalmar
Telefon bostad: 0480-47 48 98
Telefon arbete: 0480-472 677
Telefon mobil: 070-337 48 98
E-post 1: wallergard@telia.com
Valkrets: Ej angiven
Rolf Wallergård.jpg