Detaljinformation om Johansson, Gunilla  (S)

Hemadress:
Drag 166
395 94  Rockneby
E-post 1: gunilla.a.johansson@kalmar.se
Valkrets: Ej angiven