Detaljinformation om Lindblad, Britt  (S)

Hemadress:
Ölandsgatan 45
392 31  Kalmar
Telefon bostad: 0480-187 75
Telefon arbete: 0480-45 84 00
Telefon mobil: 0768-564 439
E-post 1: britt@socialdemokraterna.nu
Valkrets: Ej angiven