Detaljinformation om Rudolfsson, Åke  (C)

Hemadress:
Skäpplandsgränd 10
393 65  Kalmar
Telefon bostad: 0480-47 50 55
Telefon arbete: 0480-42 10 00
Telefon mobil: 070-548 26 87
E-post 1: ake@rudolfsson.nu
Valkrets: Ej angiven