Detaljinformation om Dahl, Bertil  (V)

Hemadress:
Västerlånggatan 24
392 33  Kalmar
Telefon bostad: 0480-870 39
Telefon arbete: 0480-45 00 24
Telefon mobil: 070-3481768
E-post 1: bertil.dahl@kalmar.se
Valkrets: Ej angiven
Bertil Dahl.jpg