Detaljinformation om Martinsson, Jan  (V)

Hemadress:
Semaforvägen 4
388 30  Ljungbyholm
Telefon bostad: 0480-310 26
Telefon arbete: 0480-44 87 95
Telefon mobil: 072-223 10 26
E-post 1: jan.martinsson40@gmail.com
Valkrets: Ej angiven