Detaljinformation om Gustavsson, Elisabeth  (S)

Hemadress:
Bondebäcksvägen 10
388 97  Halltorp
Telefon bostad: 0480-44 00 45
Telefon arbete: 0480-45 29 10
Telefon mobil: 070-351 23 18
E-post 1: elisabeth.b.gustavsson@kalmar.se
Valkrets: Ej angiven
Elisabeth Gustavsson.jpg