Detaljinformation om Pettersson, Åke  (C)

Hemadress:
Skaftnäs 101
380 30  Rockneby
Telefon bostad: 0480-652 35
Telefon mobil: 072-216 02 69
E-post 1: skaftnas@swipnet.se
Valkrets: Ej angiven