Detaljinformation om Olofsson, Peter  (S)

Hemadress:
Norrlidsvägen 38
393 57  Kalmar
Telefon bostad: 0480-162 91
Telefon mobil: 070-621 38 37
E-post 1: 0706213837@bredband.net
Valkrets: Ej angiven