Detaljinformation om Nordlöw, Birgitta  (L)

Hemadress:
Jutnabbevägen 2
392 36  Kalmar
Telefon bostad: 0480-87576
E-post 1: birgitta.nordlowfpkalmar@gmail.com
Valkrets: Ej angiven
Birgitta Nordlöw.jpg