Detaljinformation om Kyrk, Karl-Gustav  (KD)

Hemadress:
Ejnar Görans Väg 56
394 71  Kalmar
Telefon bostad: 47 94 20
Telefon arbete: 279 50
Telefon mobil: 070-6478118
E-post 1: karl-gustav.kyrk@kristdemokraterna.se
Valkrets: Ej angiven