Detaljinformation om Karlsson, Junita  (KD)

E-post 1: junita.karlsson@kristdemokraterna.se
Valkrets: Ej angiven