Detaljinformation om Lindén, Acke  (L)

Hemadress:
Doppingvägen 10
394 77  Kalmar
Telefon bostad: 0480-47 03 09
Telefon mobil: 070-647 04 05
Valkrets: Ej angiven