Medlemmar i Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län, Skälbyallén 6, 392 38 Kalmar med politiska uppdrag